Què fem

AFA Escola IPSE petit

Funcions de l’AFA

 • És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de les famílies.
 • Permet als pares i les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
 • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats, en benefici de l’educació dels nostres fills. Sempre es dediquen a millores que beneficien tothom.
 • Participa en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.

Activitats que pot oferir

 • Lúdiques i culturals fora d’horari escolar per a alumnes, pares i mares, com per exemple activitats de esportives, colònies, casals, etc.
 • Butlletins informatius oberts a l’opinió i col·laboració de tothom.
 • Xerrades i activitats per a pares i mares.

Fites aconseguides amb les famílies

 • Valorar amb l’escola necessitats materials i adquisició d’equips per a l’aula d’informàtica.
 • Impulsar l’instal·lació de la calefacció i col·laboració amb el seu finançament.
 • Adequació del gimnàs com a Sala Polivalent.
 • Seguiment de la qualitat del menjador.
 • Inclusió de menús astringents i restringents.
 • Impuls del Casal d’Estiu
 • Manteniment d’una comunicació fluida amb l’escola per a la resolució de necessitats de les famílies.
 • Dotació de projectors digitals i pantalles a les aules d’ESO i batxillerat.
 • Dotació de pantalles digitals a les aules de tercer i quart de primària.
 • Nou sistema de megafonia al pati.