Política de Privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que es facilitin voluntàriament a través dels formularis existents en el nostre web, seran tractades de forma confidencial i seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola IPSE (AFA IPSE), c/. Casanova, 175, 08036, Barcelona, amb la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AFA i mantenir-vos informats de les nostres activitats.

Us informem que podeu exercitar els Drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició a través del formulari de contacte del nostre web, o bé, adreçant-vos per escrit a l’AFA IPSE a l’adreça anteriorment indicada, fent constar el seu nom, cognoms, email i fotocòpia del DNI, així com el seu domicili a efectes de notificació.

Les dades sol·licitades a l’usuari, mitjançant formularis, marcats amb un asterisc (*) seran les estrictament necessàries per poder contactar amb l’usuari. Totes les dades de caràcter personal que es sol·liciten en la pàgina web, són recaptades per a la correcta gestió de les consultes. En cap cas seran utilitzades per altres fins o cedides a tercers.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són verídiques i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a l’AFA IPSE , o a qualsevol tercer, a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En el cas que l’usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar del que estableix aquesta política de privacitat, sent l’únic responsable de la seva inclusió.