Què és

AFA Escola IPSE

L’AFA de l’escola IPSE

Les sigles AFA corresponen a “Associació de Famílies d’Alumnes”.

L’AFA IPSE és l’entitat sense afany de lucre que agrupa pares i mares de l’escola IPSE.

L’AFA és la interlocutora per a tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de les famílies transmetent les opinions i les reflexions de les mares i dels pares sobre temes educatius i del funcionament quotidià de l’Escola.

Així pot participar en la presa de decisions de l’Escola amb un representant al Consell Escolar del Centre amb l’objectiu fonamental de contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els nois i les noies.

Està reconeguda legalment al registre d’associacions i el seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Podeu consultar el document de presentació de l’AFA aquí.

Comunicació i participació

Estar al corrent del què passa a l’Escola, saber a qui preguntar un dubte, poder compartir una preocupació o tenir establerts uns canals de comunicació és el que volem totes les famílies per poder educar millor els nostres fills.

L’educació no es limita a aprovar assignatures i a superar cursos, sinó que continua a les hores de lleure, compartint amistats, relacions i, si cal, problemes.

Tenim poc temps per poder-lo compartir amb les altres famílies, i les oportunitats disminueixen a mesura que els nens es fan grans.

Les Famílies Delegades permeten a les famílies tenir-les de referència de la classe i assegurar la comunicació amb tothom.

Les noves tecnologies (mòbil, correu electrònic web) ens faciliten aquesta comunicació però, a vegades, el millor és fer servir les bústies que l’AFA té al carrer Londres i al carrer Casanova a la vostra disposició.

Contactar amb l’AFA

Hi ha diferents maneres de fer-ho:

  • A través dels delegats de classe, o coordinadors de delegats.
  • Utilitzant la bústia de l’AFA situada a la recepció de Casanova.
  • Acudint a qualsevol de les reunions de la Junta de l’AFA.
  • Posant-vos en contacte amb qualsevol dels membres de la Junta.
  • Mitjançant l’adreça electrònica info@afaipse.com

L’AFA convida

Accepteu la invitació de participar a les activitats que l’AFA organitza.

Com participar amb l’AFA

  • Fent-vos socis.
  • Assistint a les activitats, actes i reunions que es convoquen.
  • Participant en les comissions de treball.
  • Formant part de la Junta Directiva.

La Junta Directiva s’escull democràticament a l’assemblea de socis i fa una tasca voluntària i desinteressada que se’n beneficia tothom.