Televisió i familia, recomanacions

Televisió i familia, recomanacions

  1. La responsabilitat del que veuen els infants a la televisió és bàsicament de les persones adultes que hi conviuen. És bo pactar amb ells la selecció de programes adequats a la seva edat i als seus interessos. Ensenyem-los a triar.
  2. Limitem el temps que els infants dediquen a la televisió. El televisor no ha d’estar tot el día encès. Apaguem-lo quan el programa seleccionat s’hagi acabat.
  3. Procurem mirar la TV amb els nostres fills i filles i comentem els programes i la publicitat. Aprofitem els valors de la televisió.
  4. Ensenyem als infants a qüestionar i valorar allò que veuen a la televisió, estimulant la seva capacitat crítica. Ajudem-los a entendre la diferencia entre realitat i ficció.
  5. Si no podem estar amb els nostres fills i filles, interessem-nos pel que miren i pels motius de les seves preferències.
  6. Mirar la TV no ha de treure hores de son, que són necessaries per al bon desenvolupament físic i psíquic deis nostres infants.
  7. Treurem més profit de la TV utilitzant el vídeo o el DVD per enregistrar els programes que puguin interessar més els nostres infants.
  8. Busquem alternatives al consum televisiu: jugar, llegir, fer esport, anar amb els amics/ amigues… Hi ha moles coses a fer a més a més de mirar la TV.
  9. No deixem que la televisió sigui l’única font d’informació i l’única opció cultural dels nostres infants. Ajudem-los a interessar-se per la premsa, la ràdio, el cinema, el teatre…
  10. Recordem que els infants tendeixen a imitar la manera de fer dels adults també pel que fa a la televisió.