L’Autoestima

S’ha realitzat dues xerrades sobre aquest tema. A continuació incloem els resums d’ambdues:


L’Autoestima dels nostres fills. Com potenciar-la i millorar-la.

Es va impartir el mes de desembre del 2004 i a continuació es resumeixen les principals conclusions.

Recordem que l’autoestima sorgeix de calibrar l’autoconcepte (com em veig a mi mateix) i l’ideal (l’expectativa de com m’agradaria ser). Quant més coincideixen ambdós criteris, major serà l’autoestima.

Ensenyar a:

Tenir una actitud positiva.
Buscar alternatives en la resolució dels problemes.
Ser assertiu i saber dir tant sí com no.
Tenir una autoavaluació global.
No a l’autocrítica rigurosa. (No puc fer les coses tan bé com els altres!)
Acceptar responsabilitats coherents

 

No haig de:

Pensar que no anirà bé i per això no ho intento.
Voler complaure sempre als altres.
Potenciar el perfeccionisme.
Sobreprotegir o ser absent en l’educació dels fills.

 

Haig de:

Pensar que ho puc fer.
Ensenyar a autorecompensar-se.
Valorar l’esforç, no només els èxits.
Corregir el que s’ha fet malament amb una instrucció.

 

Haig de saber que:

Els errors formen part del creixement personal.
La immediatesa l’entenem com l’enemic del creixement personal.
Ser pares és educar constantment.
Els problemes creixen però es senten igual de difícils a cada edat.
No eduquem per evitar sinó per donar seguretat i confiança perquè puguin resoldre ells mateixos els seus problemes futurs.
Viure és seguir l’esquema risc-aprenentatge.

 


L’Autoestima

Resum xerrada del 23 de novembre de 2006.

La xerrada va estar conduïda per Susanna Fernández, pedagoga i col.laboradora habitual de la FAPAC.

La Susanna ens va parlar de l’important paper que juguen els pares en el desenvolupament de l’autoestima i en la construcció de la imatge que cada fill té de sí mateix.

Al llarg de tota la vida les persones anem desenvolupant unes idees i una valoració sobre nosaltres mateixos, d’aquestes idees n’anomenem autoestima. La manera com ens veiem i ens valorem modela el nostre comportament, les nostres relacions i els reptes que estem disposats a assumir, entre altres aspectes. Els nens i les nenes i els nois i les noies segueixen també aquest procès molt influïts pels pares i altres persones com mestres i companys que es relacionen amb ells.

La clau d’una bona autoestima radica en el fet que els fills se sentin estimats i valorats, respectats en les seves necessitats i manera de ser.

És necessari saber per quins motius influïm i com potenciem una imatge ajustada i positiva (una autoestima alta) en els nostres fills. La nostra ajuda, el fet de ser capaços de potenciar i recolzar les seves iniciatives i totes les petites coses i normes de conducta que els anem ensenyant al llarg de la vida quotidiana els capaciten per obtenir resultats més positius de les seves acccions.