Eduquem en xarxa

Internet és una eina relativament nova a la qual tothom pot accedir de forma molt senzilla. Ofereix un gran ventall d’avantatges dels quals les famílies ens podem beneficiar. Internet ens pot ajudar a millorar la nostra vida en diferents àmbits (educatiu, social, cultural…).

Certament, a Internet podem trobar molts aspectes positius; però, com tot en la vida, també n’hi ha alguns de negatius, que no podem obviar i als quals els infants cada vegada tenen més accés. S’estimo que el 20% dels usuaris de la xarxa arreu del món són menors d’edat, i que l’any 2005 el 75% dels adolescents d’Europa i de l’Amèrica del Nord estaran connectats a Internet.

Per tant, cal educar els infants i els adolescents perque siguin conscients del gran potencial d’Internet i alhora es responsabilitzin de l’ús que en fan. Cal ajudar-los a esdevenir ciutadans en línia i a saber resoldre per ells mateixos possibles situacions de risc.

El Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, i la Fundació Catalana per a la Recerca, amb el programa «Internet Segura», treballen conjuntament per orientar les famílies sobre l’ús segur d’Internet. Per aquest motiu ambdues institucions ofereixen a totes aquestes famílies interessades el servei «Eduquem en xarxa».

«Eduquem en xarxa» és un servei d’assessorament per ajudar i informar les famílies sobre com educar els infants i els adolescents en el bon ús d’Internet.

En aquest servei podreu trobar:

CONSELLS PRÁCTICS

  1. Familiaritzeu-vos amb Internet per coneixer de prop aquest gran recurs.
  2. Parleu obertament amb els infants i els adolescents sobre l’ús que fan de la xarxa.
  3. Navegueu junts amb els vostres fills i filles.
  4. Informeu-vos sobre les eines de prevenció, per decidir si desitgeu utilitzar-ne cap.
  5. Pregunteu als centres educatius i a les biblioteques quina estrategia de seguretat segueixen.
  6. Establiu regles basiques d’ús a casa.
  7. Col.loqueu l’ordinador a la vista de tothom.
  8. Doneu-los consells sobre com prevenir situacions de risc i ser crítics amb la informació que reben.
  9. Cerqueu llocs web segurs.
  10. Davant un possible problema, podeu demanar informació o ajuda a les institucions que treballen a favor de la infància.

Resum de l’escola de pares del maig de 2004